A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn cymryd y camau nesaf i amddiffyn plant rhag cosb gorfforol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfraith newydd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a fyddai’n amddiffyn plant rhag cosb gorfforol os caiff ei basio gan y Cynulliad.

Mae’r gyfraith, sy’n adeiladu ar ymrwymiad Llywodraeth Cymru i hawliau plant, a fydd yn golygu na fydd modd i rieni ac oedolion sy’n gweithredu yn rhinwedd rhieni gosbi plant yn gorfforol.

Mae’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yn golygu bod gan blant yr un amddiffyniad rhag ymosodiad a churo. Ar hyn o bryd, mae amddiffyniad yn y gyfraith i rieni sy’n cosbi eu plant.

Mae ymchwil ddiweddar yn dangos bod agweddau’n newid i fod yn erbyn cosbi plant yn gorfforol; a bwriad y gyfraith yw hybu dulliau rhianta mwy positif ymhellach.

Bydd ymgyrch codi ymwybyddiaeth yn dilyn y ddeddfwriaeth.

Gallwch ddysgu rhagor ar wefan Llywodraeth Cymru. Hefyd gallwch ddilyn cynnydd y Bil ar wefan Cynulliad Cenedlaethol.