A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) ar ddydd Mercher, 27 Tachwedd 2019.

Mae’r Mynegai yn mesur amddifadedd cymharol yng Nghymru. Mae’n rhannu Cymru i 1,909 o ardaloedd bychan (a elwir yn Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is – LSOAs) ac yn rhoi gwybodaeth ar lefelau wyth math gwahanol o amddifadedd ym mhob un o’r ardaloedd – incwm, cyflogaeth, iechyd, addysg, mynediad at wasanaethau, tai, amgylchedd ffisegol a diogelwch cymunedol.

Gellir defnyddio WIMD i benderfynu pa ardaloedd sydd fwyaf difreintiedig, neu i gymharu amddifadedd cymharol ardaloedd bychan. Ni ellir ei ddefnyddio i fesur pa mor ddifreintiedig yw ardal fechan, na faint yn fwy nag eraill – gall y gwahaniaeth rhwng y graddau fod yn fawr neu fach.

Gallwch weld y Mynegai a’r data ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi gwneud cyhoeddiad ynghylch rhyddhau’r Mynegai, yn dweud eu bod yn benderfynol o fynd i’r afael â thlodi.