A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Grant Urddas Mislif i Ysgolion, 15/04/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi grant gwerth £2.3 miliwn i ysgolion ddarparu cynnyrch glanweithdra i ddisgyblion benywaidd.

Amcangyfrifir y bydd y Grant Urddas Mislif i Ysgolion yn cyrraedd 141,000 o ddisgyblion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Y nod yw sicrhau nad oes rhaid i ddisgyblion golli ysgol oherwydd eu bod yn methu fforddio cynnyrch mislif.

Bydd y cynnyrch ar gael yn ddi-dâl, mor hygyrch â phosibl, ac mae ysgolion yn cael eu hannog i gefnogi cynnyrch sy’n llesol i’r amgylchedd, os oes modd.

Bydd yr arian yn cael ei ddosbarthu i ysgolion trwy awdurdodau lleol, ac mae ar ben yr £1.1 miliwn a neilltuwyd y llynedd i fynd i’r afael â thlodi mislif mewn cymunedau a gwella cyfleusterau ysgolion.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.