A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun peilot newydd i fynd i’r afael â thlodi bwyd yn ystod gwyliau ysgol, 20/07/2019 [W]

Bydd y Cynllun Peilot Gwaith Chwarae Newyn Gwyliau, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, yn caniatáu i leoliadau cymunedol a lleoliadau gwaith chwarae drwy Gymru estyn eu gwasanaeth darparu bwyd mewn ardaloedd o amddifadedd.

Y gobaith yw y bydd y peilot yn cefnogi rhai o’r cymunedau tlotaf yng Nghymru. Gall gwyliau ysgol fod yn gyfnod heriol iawn i deuluoedd, yn enwedig y sawl sy’n manteisio ar brydau ysgol am ddim yn ystod y tymor.

Bydd y peilot ar waith drwy gydol yr haf 2019. Mae rhestr o’r ardaloedd lle bydd ar gael i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.