A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru i estyn y Grant Datblygu Disgyblion, 25/06/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn estyn y Grant Datblygu Disgyblion gydag elfen ychwanegol i dalu costau gwisgoedd ysgol, dillad chwaraeon ysgol a gweithgareddau fel sgowtiaid a’r geidiaid tu allan i’r ysgol.

Bydd gan y cynllun ychwanegol, called Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad gronfa o £1.7 miliwn.

Yn ogystal bydd y gronfa yn helpu rhieni gydag arian ac offer am deithiau ysgol tu allan i oriau ac offer o fewn y cwricwlwm fel dylunio a thechnoleg.

Bydd y gronfa ar gael o Fedi 2018 ymlaen, ac am y tro cyntaf bydd ar gael i blant mewn dosbarthiadau Derbyn a Blwyddyn 7, yn ogystal â chwmpasu’r holl blant sy’n derbyn gofal yn y grwpiau blwyddyn hyn.

Mae rhagor o wybodaeth am y gronfa ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru