A A English | Cymraeg

Lansio animeiddiadau tlodi plant, 19/12/14 [A/C/GI/Ll]

Mae Plant yng Nghymru wedi lansio cyfres o animeiddiadau tlodi gyda lleisiau plant a phobl ifanc o bob rhan o’r Deyrnas Unedig.

Mae’r Gynghrair Buddsoddi mewn Plant yn bartneriaeth o sefydliadau sy’n edrych ar wahanol ffyrdd o drechu tlodi yn y DU. Ariannwyd Plant yng Nghymru gan Eurochild i arwain y Gynghrair, gyda chefnogaeth a chyfarwyddyd Children in Northern Ireland, Children in Scotland a Children England.

Mae’r prosiect wedi bod yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar draws y DU ynghylch tlodi, ei effaith ac atebion posibl. Drwy ddatblygu casgliad o 5 animeiddiad, fe wnaethon ni sicrhau y byddai’r adnoddau’n addas i blant a phobl ifanc, ond hefyd yn ennyn diddordeb oedolion.

Cafodd gweithdai eu cynnal mewn gwahanol rannau o’r Deyrnas Unedig ar bynciau oedd yn cynnwys iechyd, addysg, tai, addysg ariannol a diweithdra ieuenctid, a lluniwyd recordiadau sain o’r holl weithgareddau.

Wedyn bu Plant yng Nghymru’n gweithio gyda Youth Friendly, sy’n arbenigo mewn cynhyrchu gwybodaeth ac adnoddau i blant a phobl ifanc. Pobl ifanc o Youth Friendly fu’n hysbysu dyluniad a datblygiad yr animeiddio.

Ddydd Mawrth 16eg Rhagfyr, cynhaliwyd digwyddiad Buddsoddi mewn Plant yng Nghaerdydd, gyda siaradwyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys lansio’r prosiect animeiddio.

Mae’r tri animeiddiad cyntaf ar iechyd, addysg a thai ar gael isod, a bydd yr animeiddiadau ar addysg ariannol a diweithdra yn dilyn yn fuan.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Ed Janes, Swyddog Datblygu (Cyfranogiad): Ed.Janes@childreninwales.org.uk, 029 2034 2434.

Tai: https://vimeo.com/114559658
Iechyd:
https://vimeo.com/114599280
Addysg: https://vimeo.com/114617869
Arian: https://vimeo.com/117107479
Diweithdra: https://vimeo.com/117110442
Prosiect llawn: https://vimeo.com/117110443