A A English | Cymraeg

Hyfforddiant Am Ddim i Sefydliadau sy’n Gweithio gyda Rhieni a Theuluoedd

Nid peth hawdd bob tro yw siarad am arian. Ond mae cynefino plant â siarad am arian yn gynnar yn gallu eu helpu i osgoi problemau ariannol yn y dyfodol. Mae Talk, Learn, Do (TLD) yn ymyriad rhianta ar sail tystiolaeth a gafodd ei ddatblygu gan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol i helpu rhieni plant 3-11 oed i siarad â’u plant am arian.

Bydd yr hyfforddiant ymarferol hanner diwrnod hwn yn eich galluogi i gynnal sesiwn fer a fydd yn galluogi rhieni i addysgu eu plant i ddatblygu arferion cadarnhaol o ran arian. Mae’r cwrs hyfforddiant hwn yn cynnig sgiliau i bobl sydd heb unrhyw allu i roi hyfforddiant ariannol  ac yn cynnig dulliau newydd i’r sawl sydd eisoes wedi gweithio yn y maes hwn. Ochr yn ochr â’r hyfforddiant rhad ac am ddim, darparwn becyn cymorth i ymarferwyr ac adnoddau ar gyfer rhieni.

Mae’r gweithdy yn rhoi i’r sawl sy’n ei fynychu:

  • gyfle i archwilio adnoddau Talk, Learn, Do a darganfod sut i’w haddasu i’ch teuluoedd a’ch cyd-destun chi
  • pecyn cymorth, syniadau marchnata ac adnoddau i’ch galluogi i gyflwyno’r rhaglen cyn gynted ag yr ewch yn ôl i’ch sefydliad chi

Gallwch weld y dyddiadau a chadw’ch lle drwy ddolenni ar ein gwefan yma. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch gkeila@cflearning.org.uk neu ffoniwch 07960 591 682.