A A English | Cymraeg

Helpwch i godi ymwybyddiaeth o fwlio ar Ddiwrnod Gwisgo Glas – 10 Tachwedd 2017, 31/10/17 [C]

Fel y gwyddoch mae effeithiau bwlio’n gallu cael effaith enfawr ar bob unigolyn, boed yn yr ysgol, y gwaith, yn y coleg neu’n gymdeithasol. Gall effaith bwlio bara am oes.

Mae Bullying UK sy’n rhan o Family Lives, yn gweithio ar hyd y flwyddyn ar ymgyrchoedd gwrth-fwlio, ac mae’n cynnig cymorth i’r rhai sy’n cael eu bwlio drwy ein llinell gymorth a thrwy gyngor ar-lein. Byddwn yn cynnal ein Diwrnod Gwisgo Glas  llwyddiannus am y drydedd flwyddyn a hoffem i’ch ysgol gymryd rhan a helpu i godi ymwybyddiaeth o fwlio.

Gall Diwrnod Gwisgo Glas fod yn unrhyw beth o wisgo eu dillad o liw glas eu hunain, jîns glas, top glas, neu gallech wisgo rhywbeth anturus a gwneud safiad yn erbyn bwlio! Mae’n syml iawn, y cyfan y mae angen ei wneud yw gwisgo rhywbeth glas a chyfrannu punt (neu fwy) mewn bwced! Gallwch hefyd brynu ein bandiau llawes glas Bullying UK  fel rhan o’ch diwrnod hefyd. (50c yw cost band llawes yn cynnwys TAW, rhaid archebu o leiaf 50. Mae cost cludiant yn ychwanegol).

Os hoffech gymryd rhan yn y Diwrnod Gwisgo Glas, cofrestrwch i gael rhagor o wybodaeth ar ein ffurflen gofrestru Gwisgo Glas. Helpwch ni i sicrhau mai hwn fydd y digwyddiad Gwisgo Glas gorau eto!

Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw un o’n hadnoddau wythnos gwrth-fwlio, sy’n cynnwys posteri y gallwch eu lawrlwytho, cardiau fflach, gweithgareddau trafod, stribedi comig a thudalennau problemau i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. Hefyd mae gennym gyflwyniadau, fideos rhyngweithio a gwrth-fwlio, poster a mwy. I gael mwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen wythnos gwrth-fwlio 2017 i gael y newyddion diweddaraf.

Byddem wrth ein bodd yn gweld eich lluniau o’ch Diwrnod Gwisgo Glas, digwyddiadau codi arian neu luniau ohonoch yn gwisgo ein bandiau llawes anhygoel, felly cysylltwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio’r hashnod #wearblueday #stopbullying a thrwy Facebook a Twitter I gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch ni ar bullyinguk@familylives.org.uk.