A A English | Cymraeg

Ysgrifennydd Iechyd yn lansio cynllun Llyfrau Llesol, 16/11/16 [C]

Heddiw [16 Tachwedd] lansiodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething AC, Gynllun Llyfrau Llesol (Cymru).

Nod y llyfrau yw helpu plant a phobl ifanc drwy gyfnodau anodd yn eu bywydau, gan drafod pynciau sy’n cynnwys profedigaeth, ysgariad, glasoed a bwlio. Mae llyfrau ar gael hefyd i’r sawl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl mân i gymedrol neu straen emosiynol. Nod y llyfrau yw helpu plant a phobl ifanc sy’n ei chael yn anodd siarad am eu hemosiynau i ddeall eu teimladau’n well a sut i ymdopi â nhw. Mae’r llyfrau ar gael mewn llyfrgelloedd lleol a gellir eu benthyg yn rhad ac am ddim.

Ewch i wefan Llywordraeth Cymru i ddysgu rhagor.