A A English | Cymraeg

Gorchymyn Contractio Allan, 22/05/06, [C/Ll]

Fe fydd y ‘Gorchymyn Contractio Allan’, a roddwyd gerbron y Senedd ar yr 22ain o Fai, 2006, yn rhoi grymoedd newydd i’r Asiantaeth Cynnal Plant i osod ystod o wasanaethau ar gontract allanol. Fe ddisgwylir y daw’r grymoedd newydd i rym ar y 3ydd o Orffennaf, 2006.  Yn y dyfodol, fe gaiff y gwaith o brosesu achosion clerigol a chyfran o’r gwasanaethau casglu ac olrhain dyledion ei wneud gan gyflenwyr allanol, gan alluogi’r ACP i ddatrys yr ôl-groniad o waith.