A A English | Cymraeg

Galwadau i lais ieuenctid gael ei glywed yn y corff rheoleiddio newydd am y wasg, 29/11/12 [C/Ll/GI/A]

Cyhoeddwyd Adroddiad Ymchwiliad Leveson i arferion a moeseg y cyfryngau ar 29 Tachwedd 2012. Galwodd yr adroddiad am sefydliad corff rheoleiddio annibynnol newydd ar gyfer y wasg.  Dylai’r corff hwn gymryd rhan weithgar mewn hyrwyddo safonau uchel, gan gynnwys meddu ar y pŵer i ymchwilio i doriadau difrifol ac i gosbi papurau newydd.

Mae Plant yng Nghymru yn cefnogi ymgyrch #Presschange4youth sy’n cwmpasu’r DU gyfan gan alw am wasg deg ar gyfer plant a phobl ifanc, dan arweiniad yr Asiantaeth Cyfryngau Ieuenctid.  Yr Asiantaeth Cyfryngau Ieuenctid a arweiniodd gyflwyniad i Ymchwiliad Leveson yn galw am adrodd mwy cytbwys a Chomisiwn Cwynion y Wasg mwy hygyrch.  Mae’r ymgyrch bellach yn galw am i bobl ifanc fod yn rhan o adeiladu a chyflawni’r  Cod Safonau newydd i’r pwyllgor newydd a fydd yn sicrhau cadw’r cod ar gyfer y corff rheoleiddio newydd.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan yr Asiantaeth Cyfryngau Ieuenctid: http://www.youthmediaagancy.org.uk/levesonyouthvoice/