A A English | Cymraeg

Arian i bobl ifanc Ddangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, 25/10/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £16,000 i elusen addysg ymdrin â hiliaeth.

Mae Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn defnyddio chwaraeon i addysgu pobl ifanc a hyrwyddo negeseuon yn erbyn hiliaeth a bwlio homoffobig. Bydd yr arian yn cefnogi 10 digwyddiad mewn clybiau ysgol ledled Cymru i ryw 600 o bobl ifanc. Bydd y sesiynau’n pwysleisio manteision chwaraeon i bobl ifanc wrth oresgyn anawsterau personol. Caiff hanesion sêr byd chwaraeon eu defnyddio fel ysbrydoliaeth.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru am ragor o wybodaeth.