A A English | Cymraeg

ECPAT yn ymchwilio i fewn i fashnachu mewn plant, 04/08/08 [C]

Derbyniodd ECPAT UK gyllid gan Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru i ystyried pa dystiolaeth sydd fod fasnachu mewn plant yng Nghymru.

Mae masnachu mewn plant yn ffenomen cymharol ddiweddar yn y Deyrnas Unedig. Mae’n cynnwys plant y deuir â hwy i’r Deyrnas Unedig a’u symud o amgylch i gael eu hecsbloetio. Gall yr ecsbloetiad hwn fod ar ffurf ecsbloetiad rhywiol, caethiwed ddomestig, llafur a orfodir, twyll budd-daliadau, mabwysiadu anghyfreithlon ac arferion cyffelyb i gaethwasiaeth. Gall effeithio ar blant o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, plant sy’n hawlio lloches yn y Deyrnas Unedig a hefyd ddinasyddion y Deyrnas Unedig.

Cesglir y data ar gyfer yr ymchwil drwy gyfweliad neu drwy holiadur.

Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch yr adnoddau cysylltiol.