A A English | Cymraeg

Dim digon o her i ddisgyblion mwy galluog a dawnus mewn ysgolion cynradd, 13/07/11 [C]

Yn y mwyafrif o ysgolion cynradd, nid yw disgyblion sy’n fwy galluog a dawnus yn cael digon o her, yn ôl Estyn, yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant. Nid yw’r ysgolion hyn yn gwneud digon i nodi, cefnogi nac olrhain cynnydd disgyblion mwy galluog a dawnus.

Cyfeirir at ddisgyblion y mae angen cyfleoedd estynedig, wedi’u cyfoethogi, arnynt i ddatblygu eu galluoedd a’u doniau, fel disgyblion ‘mwy galluog a dawnus’. Mae tuag 20% o ddisgyblion yn y categori hwn, ac mae’n bosibl eu bod yn meddu ar y gallu i gyflawni uwchlaw lefel ddisgwyliedig y cwricwlwm, neu efallai eu bod yn dangos dawn benodol mewn maes penodol, fel cerddoriaeth, drama, celf neu chwaraeon.

Mae’r datganiad i’r wasg llawn ar gael ar wefan Estyn.