A A English | Cymraeg

Digwyddiad Trafod Arian Cyngor Ar Bopeth Cymru, [C] 01/06/2018

Mae Cyngor Ar Bopeth Cymru yn cynnal ‘Money Talks: Evaluating life-events focused money guidance’ ar 08 Mehefin 2018, o 11.00am tan 03.00pm yng Ngwesty Mercure Caerdydd.

Bydd y digwyddiad yn casglu amrediad eang o bobl ynghyd o bob sector i rannu eu safbwyntiau am y prosiect, ac i gynnig cyfle i ddysgu rhagor.

Hefyd bydd cyfle i gael gafael ar y deunyddiau a ddyluniwyd ar y cyd a siarad ag arbenigwyr am y gwersi a ddysgwyd o’r prosiect.

Cewch gadw lle gan ddefnyddio’r ffurflen archebu ar-lein yma. Mae cadw lle yn dod i ben ar 04 Mehefin 2018.