A A English | Cymraeg

Digwyddiad Plant, Pobl Ifanc a Democratiaeth yng Nghymru, [C] 20/06/2018

Mae Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc yn cynnal digwyddiad ar 20 Mehefin 2018 i arddangos cyfraniadau gan Brifysgol Abertawe i hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc. Mae’r digwyddiad yn cael ei noddi gan Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Canolbwynt y digwyddiad fydd marchnadle, gan wahodd gwesteion i ymweld â stondinau a chymryd rhan mewn trafodaeth a gweithgareddau anffurfiol, yn dilyn cyflwyniadau rhagarweiniol byr. Bydd cinio yn cael ei ddarparu.

I ddysgu rhagor am y digwyddiad, ewch i wefan Arsyllfa Cymru yma.