A A English | Cymraeg

Deiseb i Gomisiynydd Plant Ewrop, 26/06/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae’r sefydliad hawliau plant, Eurochild, wedi rhyddhau deiseb yn galw am greu Comisiynydd Plant i’r Undeb Ewropeaidd

Mae’r UE ar fin penderfynu ar Gomisiynwyr Ewrop yn ystod y pum mlynedd nesaf. Nhw fydd yn pennu blaenoriaethau’r UE o ran gwleidyddiaeth a gwariant.

Mae Eurochild yn nodi, er bod hawliau plant wedi’u crisialu yng nghyfraith yr UE, bod plant yn yr Undeb Ewropeaidd yn dal i wynebu digon o heriau. Nid oes un person unigol sy’n gyfrifol am orfodi hawliau plant a rhoi blaenoriaeth iddyn nhw.

Gallwch chi lofnodi’r ddeiseb i ofyn i Donald Tusk benodi Comisiynydd Plant i’r UE.