A A English | Cymraeg

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn chwilio am brentisiaid newydd, 16/08/2019 [C]

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn chwilio am brentisiaid newydd i weithio yn swyddfeydd y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn astudio Diploma mewn Gweinyddu Busnes am 12 mis gan ddechrau ym mis Ionawr 2020. Byddant yn gweithio mewn ystod eang o feysydd, o’r tîm adnoddau dynol, i gyfathrebu ac ymgyrchoedd ymgysylltu, i’r adrannau diogelwch a chyfleusterau adeiladu.

Gall y prentisiaid ddisgwyl ennill £17,383, sy’n gyflog byw yn ôl y Cynulliad Cenedlaethol, ac mae llawr o brentisiaid yn y gorffennol wedi mynd ymlaen i gyflogaeth lawn, rhai gyda’r Cynulliad Cenedlaethol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r swyddi hyn, ac i ddarllen straeon y bobl a fu’n brentisiaid o’r blaen gyda’r Cynulliad Cenedlaethol, ewch i wefan Cynlluniad Cenedlaethol Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 27 Medi 2019.