A A English | Cymraeg

Cyngor Hil Cymru yn cyhoeddi Rhestr o Ddigwyddiadau sydd wedi’u cynllunio ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon, 05/09/2018 [C]

Mae Cyngor Hil Cymru wedi cyhoeddi’r rhaglen o ddigwyddiadau byddan nhw’n eu cynnal yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon 2018.

Hon fydd ei 11eg  flwyddyn, a thema Mis Hanes Pobl Dduon 2018 yw ‘Eiconau’r Gymru Ddu’.

Bydd y rhaglen o ddigwyddiadau’n cychwyn ar 28 Medi 2018 adeg Lansio Swyddogol Mis Hanes Pobl Dduon a Gwobrau Ieuenctid Hanes Pobl Dduon Cymru Gyfan, yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.

Yna bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ledled Cymru, yn y gogledd a’r de, nes bod y Diweddglo Ysblennydd yn digwydd ar 04 Tachwedd.

Mae Cyngor Hil Cymru yn cynnig pecynnau noddi a chyfle i logi stondin. I gael rhagor o wybodaeth a rhestr lawn o ddyddiadau a lleoliadau’r digwyddiadau, gweler yma.

I gael rhagor o wybodaeth neu i holi ynghylch nawdd neu stondinau, cysylltwch â  laura@racecouncilcymru.org.uk