A A English | Cymraeg

Cymru yn lansio gweithdrefnau Diogelu Cymru

I nodi dechrau Wythnos Diogelu Genedlaethol yr wythnos diwethaf, lansiodd Llywodraeth Cymru Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Mae’r gweithdrefnau yn nodi’r hyn y dylid ei wneud os oes unrhyw un yn gweithio gyda phlant neu oedolion yn amau bod unigolyn yn cael ei gamdrin, esgeuluso neu ei niweidio mewn ffordd wahanol, neu mewn risg o fod.

Mae’r gweithdrefnau ar gael ar-lein yn llawn ar wefan diogelu.cymru ond, maent hefyd yn cael eu cyhoeddi fel ap ar gyfer ffonau android ac iphones.

Wrth drafod y lansiad, dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC: “Mae lansio’r gweithdrefnau hyn yn gam mawr ymlaen ac yn ailddatgan ein hymrwymiadau i hyrwyddo hawliau plant ac oedolion sydd mewn risg yng Nghymru, i fod yn ddiogel.”