A A English | Cymraeg

Cymru Ifanc yn croesawu Aelodau’r Senedd Ieuenctid yng Nghaerdydd ar gyfer Confensiwn 1 Senedd Ieuenctid y DU

O flaen lansiad Gwneud Eich Marc yng Ngorffennaf, cynhaliodd menter gyfranogiad Plant yng Nghymru, Cymru Ifanc, ddigwyddiad Confensiwn 1 Senedd Ieuenctid y DU.

Yn y digwyddiad, gwnaeth Aelodau Senedd Ieuenctid y DU dderbyn hyfforddiant, cymryd rhan yn yr ymgyrch genedlaethol, rhannu arfer gorau a rhwydweithio.

Yn y bore, croesawodd y cynrychiolwyr un o Ymddiriedolwyr Cyngor Ieuenctid Prydain, Joe Stockley, ac edrychant ar gynllunio eu hymgyrchoedd am y flwyddyn. Yn y prynhawn, edrychant ar gofrestriad UKYP a’r gynhadledd flynyddol yn Leeds.

Cafodd y digwyddiad, a gafodd ei gynnal yng Nghaerdydd, ei fynychu gan ychydig o dan 30 o Aelodau’r Senedd Ieuenctid.

Pan ddaeth y digwyddiad i ben, roedd digonedd o fwyd ar ôl o’r cinio bwffe, felly yn hytrach na gadael iddo fynd yn wastraff, penderfynodd rhai o’r Aelodau ei becynnu a’i ddosbarthu i bobl a oedd yn cysgu ar y stryd o amgylch y ddinas.