A A English | Cymraeg

Cymdeithas y Plant yn ymateb i Bapur Gwyn Niweidiau Ar-lein Llywodraeth y DU

Mae Cymdeithas y Plant wedi ymateb i bapur gwyn Llywodraeth y DU am Niweidiau Ar-lein.

Mae’r Papur Gwyn am Niweidiau Ar-lein yn cynnig mesurau diogelwch ar gyfer y rhyngrwyd a sefydliad corff gwarchod i oruchwylio bod y diwydiant yn cydymffurfio â rheolau newydd.

Mae Cymdeithas y Plant yn croesawu cynnig y llywodraeth i gyflwyno cyfraith newydd, gan fynegi’r gobaith y câi unrhyw refeniw a gesglir o ddirwyon ei ddefnyddio i ariannu cymorth i ddioddefwyr a mentrau sy’n cadw pobl ifanc yn ddiogel ar-lein.

Gallwch ddarllen mwy oddi wrth Gymdeithas y Plant yma