A A English | Cymraeg

Cyhoeddi cyllid newydd ar gyfer Undebau Credyd yng Nghymru, 18/4/17 [C]

Mae Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, wedi cyhoeddi cyllid o £422,334 ar gyfer undebau credyd yng Nghymru yn ystod 2017-18.

Bydd y cyllid yn cefnogi gwaith y mae undebau credyd yn ei wneud i helpu pobl sydd wedi’u heithrio’n ariannol i gael mynediad i wasanaethau a gwybodaeth ariannol. Bydd hyn yn cynnwys prosiectau megis cynlluniau cynilo ar gyfer ysgolion ac ymgysylltu â’r gymuned.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yma. Mae gwybodaeth gyffredinol am Undebau Credyd ar gael ar wefan Undebau Credyd Cymru.