A A English | Cymraeg

Cyhoeddi Cabinet Newydd, 11/12/09 [C]

Leighton Andrews yw’r Weinidog newydd dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes a Huw Lewis yw Dirprwy Weinidog dros Blant.

Yn y rôl hon bydd Mr Lewis yn gyfrifol yn benodol am gydgysylltu materion y Llywodraeth mewn perthynas â thlodi plant.

Dyma fanylion y Cabinet newydd:

Gweinidogion

Carwyn Jones – Prif Weinidog Cymru
Ieuan Wyn Jones – Dirprwy Brif Weinidog Cymru a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
Jane Hutt  – Busnes a’r Gyllideb
Edwina Hart – Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Jane Davidson – Yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
Leighton Andrews – Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
Carl Sargeant – Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
Elin Jones – Materion Gwledig
Alun Ffred Jones – Treftadaeth

Dirprwy Weinidogion

Lesley Griffiths – Sgiliau, Arloesi a Gwyddoniaeth
Jocelyn Davies – Tai ac Adfywio
Gwenda Thomas – Gwasanaethau Cymdeithasol
Huw Lewis – Plant

John Griffiths – Y Cwnsler Cyffredinol ac Arweinydd y Rhaglen Ddeddfwriaethol                           
Janice Gregory – Prif Chwip