A A English | Cymraeg

Cyhoeddi adroddiad thematig cyntaf oddi wrth Brosiect Gwirionedd IICSA

Mae’r Ymchwiliad Annibynnol i Gamdriniaeth Rywiol Plant (IICSA) wedi cyhoeddi adroddiad thematig cyntaf y Prosiect Gwirionedd, sy’n canolbwyntio ar gamdriniaeth rywiol mewn sefydliadau crefyddol.

Mae’r Prosiect Gwirionedd yn rhan o IICSA. Mae’n fodd i ddioddefwyr a goroeswyr camdriniaeth rannu eu profiadau. Nod y prosiect yw clywed cymaint neu gyn lleied ag y mae pobl yn dymuno ei rannu mewn ffordd sy’n rhydd rhag barnu a herio. Os bydd y sawl sy’n rhannu yn cytuno, gall ei brofiad gael ei ddefnyddio’n ddienw mewn adroddiadau fel yr un a gyhoeddwyd, neu fel arall i wella amddiffyn plant yng Nghymru a Lloegr. Gallwch fynd i wefan y Prosiect Gwirionedd am fwy ar What’s Involved.

Mae’r adroddiad thematig, “Child sexual abuse in the context of religious institutions”, ynedrych ar brofiadau o gamdriniaeth rywiol plant yng Nghymru a Lloegr. Daw’r profiadau’n bennaf o’r Eglwysi Anglicanaidd a Chatholig, ond mae’n cynnwys achosion hefyd o enwadau Cristnogol eraill a chrefyddau eraill, gan gynnwys Tystion Jehovah, Islam ac Iddewiaeth. Mae’n trafod adroddiadau am ddigwyddiadau rhwng y 1940au a’r 2010au.

Mae’r adroddiad yn edrych ar fethiannau gan sefydliadau i ddelio â chamdriniaeth rywiol plant, yn ogystal â chynnwys argymhellion oddi wrth oroeswyr a gyfrannodd at y Prosiect Gwirionedd.