A A English | Cymraeg

Cyflwyniad graddol Asesiadau Personol, 08/01/201 [C]

Ar 08 Ionawr 2019 gwnaeth Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg, ddatganiad i Gyfarfod Llawn y Cynulliad i gyflwyno Asesiadau Personol. Gallwch ddarllen datganiad y Gweinidog yma.

Cyn y datganiad i’r Cyfarfod Llawn, cyhoeddodd Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru erthygl am asesiadau personol i lywio paratoadau Aelodau’r Cynulliad am y datganiad.

Ar hyn o bryd mae disgyblion ym Mlynyddoedd 2 i 9 yn sefyll tri phrawf cenedlaethol – Darllen, Rhifedd (Gweithdrefnol) a Rhifedd (Rhesymu). Yn 2018/19 bydd Rhifedd (Gweithdrefnol) yn symud i fersiwn ar-lein wedi’i phersonoli, a gaiff ei ddilyn gan Ddarllen yn 2019/20 a Rhifedd (Rhesymu) yn 2020/21.

Y rhesymeg tu ôl i newid y profion yw symud o asesiad crynodol i asesiad ffurfiannol; yn lle crynhoi canlyniad dysgu’r disgybl hyd y pwynt hwnnw, dylai’r asesiad fod yn sail i gynllunio ei addysg yn y dyfodol.

Y gobaith yw y bydd y profion hyn yn rhoi darlun gwell i athrawon o sut i ymdrin â chryfderau a gwendidau pob dysgwr.

Mae’r erthygl lawn ar gael ar flog y Gwasanaeth Ymchwil yma.