A A English | Cymraeg

Cyfle i gyfrannu at ymchwil Llywodraeth Cymru ar rannu gwybodaeth bersonol ar draws Gymru, 08/08/12 [C]

prosiect ymchwil sy’n ystyried yr hyn sy’n gweithio’n dda ar hyn o bryd a beth y gellir ei wella wrth rannu gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr gwasanaethau rhwng sefydliadau ar draws Cymru, gan gynnwys rôl Rhaglen Llywodraeth Cymru ar Rannu Gwybodaeth Bersonol a’r Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru.

Fel rhan o’r gwaith ymchwil hwn, lansiwyd arolwg ar-lein o bobl sy’n ymwneud â rhannu gwybodaeth, rheoli gwybodaeth a llywodraethu gwybodaeth ar draws Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau bod safbwyntiau sefydliadau’r sector cymunedol a’r sector gwirfoddol yn cael eu cynnwys yn yr arolwg.

Mae hwn yn gyfle i’ch aelodau i helpu i lywio polisi, gan y bydd canfyddiadau’r ymchwil yn cael eu defnyddio i lywio dull Llywodraeth Cymru o wella’r arfer wrth rannu gwybodaeth bersonol.

Mae’r ddolen i’r arolwg wedi’i hatodi isod. Anfonwch y ddolen hon at staff perthnasol sy’n ymwneud â’r gwaith yma yn eich aelod – sefydliadau i’w gwblhau. Mae’r holiadur yn gryno ac ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau. Bydd yr arolwg ar agor tan ddydd Gwener 31 Awst.

<http://www.keysurvey.co.uk/f/449858/1728/>

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg neu’r ymchwil, cysylltwch â Lisa McDougall o’r tîm Rhaglen Rhannu Gwybodaeth Bersonol, Llywodraeth Cymru yn

lisa.mcdougall@wales.gsi.gov.uk <mailto:lisa.mcdougall@wales.gsi.gov.uk>