A A English | Cymraeg

Cod y Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer diogelu plant ar-lein, 07/08/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi ysgrifennu diweddariad ynglŷn â datblygiad cod Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) i gadw pobl yn ddiogel ar-lein.

Cafodd y cod Dyluniad oed priodol: cod ymarfer ar gyfer gwasanaethau ar-lein, ei agor ar gyfer ymgynghori fis Ebrill, a bydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth y DU ar 23 Tachwedd 2019.

Dywedodd yr ymgynghoriad gwreiddiol bod y cod wedi ei anelu at wasanaethau ar-lein; pethau fel “apiau, teganau cysylltiedig, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gemau ar-lein, gwefannau addysg, a gwasanaethau ffrydio, pan maent yn prosesu data plant. Mae’n gosod pedwar ar ddeg safon o ddyluniadau oed priodol ac yn gosod budd y plentyn fel y brif ystyriaeth wrth ddylunio a datblygu gwasanaethau ar-lein.

Mae diweddariad y Comisiynydd yn nodi nad rhwystro pobl ifanc rhag ymgysylltu â’r byd o’u cwmpas yw’r nod, ac yn hytrach na’u cadw oddi wrth y byd digidol, byddant yn eu diogelu wrth iddynt ei ddefnyddio.