A A English | Cymraeg

Plant yng Nghymru yn croesawu penodiad y Comisiynydd Plant, 28/01/15 [C]

Mae Plant yng Nghymru wedi croesawu penodiad yr Athro Sally Holland fel Comisiynydd Plant nesaf Cymru.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y penodiad ar 28 Ionawr yn dilyn ymarfer recriwtio penodiadau cyhoeddus, gan gynnwys drwy gyfweliad gan bobl ifanc a phanel traws-weinidogol.

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn gweithredu’n bleidiwr annibynnol dros blant a phobl ifanc, gan eiriol dros eu buddiannau a gwneud yn siŵr bod eu lleisiau yn cael eu clywed ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol.

Bydd yr Athro Holland yn cymryd lle Keith Towler sy’n ymadael, wrth ddod i ddiwedd ei dymor 7 mlynedd yn y swydd. Mae’n hysbys am ei gwaith academaidd cyfranogol, ac yn Gyfarwyddwr ac yn sylfaenydd Canolfan Gofal Cymdeithasol Plant CASCADE.

Mae’r penodiad yn dilyn yr adolygiad o rôl a swyddogaethau Comisiynydd  Plant Cymru, a arweiniwyd gan Dr Mike Shooter, arbenigwr mewn seiciatreg plant a Chadeirydd blaenorol Plant yng Nghymru.

Gallwch ddarllen y cyhoeddiad yn llawn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dysgwch fwy am y Comisiynydd Plant ar http://www.childcomwales.org.uk/.