A A English | Cymraeg

Galw am dystiolaeth – Adolygu rôl a swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru, 23/07/14 [C]

 

Mae galwad am dystiolaeth wedi cael ei chyhoeddi ar gyfer adolygiad o rôl Comisiynydd Plant Cymru.

Cafodd swydd Comisiynydd Plant Cymru ei chreu yn 2001 i ddiogelu a hyrwyddo hawliau a llesiant plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Cyhoeddwyd yr adolygiad y mis diwethaf a chaiff ei arwain gan Dr Mike Shooter, arbenigwr yn y sector plant.

Bydd yr adolygiad yn canolbwyntio ar chwe phrif faes, sef:

1.  rôl a swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru;
2.  yr effaith mae’r rôl wedi ei chael;
3.  addasrwydd ac effeithiolrwydd y ddeddfwriaeth sy’n sail iddi;
4.  atebolrwydd a rheolaeth;
5.  gwerth am arian; a
6.  hygyrchedd.

Bydd yr alwad am dystiolaeth ar agor tan 3 Hydref 14. Caiff adroddiad ei ryddhau yn Rhagfyr gydag argymhellion i Lywodraeth Cymru ar draws y chwe maes hyn.

Mae gwefan wedi cael ei sefydlu ar gyfer yr adolygiad, lle gallwch weld manylion llawn yr alwad am dystiolaeth, a’r gwaith mae Dr Shooter yn ei wneud: http://uncrcletsgetitright.co.uk/ccfw/