A A English | Cymraeg

Cadeirydd Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim Cymru yn lansio arolwg i gynnwys plant a phobl ifanc wrth ddylunio strategaeth newydd ar gyfer gwaith ieuenctid, 04/09/2018 [C]

Mae Keith Towler, Cadeirydd Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim Cymru, wedi cyhoeddi y bydd yn lansio arolwg Cymru gyfan ar gyflwr gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Nod yr arolwg yw rhoi cyfle cynnar i bobl ifanc ddweud beth sy’n werthfawr iddyn nhw a beth maen nhw eisiau ei gael gan waith ieuenctid yng Nghymru.

Swyddogaeth Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim Cymru yw cynghori Llywodraeth Cymru ar greu, defnyddio, a chadw llygad ar gynllun gwaith ieuenctid. Bydd y cynllun yma’n helpu i sicrhau bod pobl ifanc yng Nghymru yn gallu defnyddio’r gwasanaethau gwaith ieuenctid y mae ganddyn nhw hawl i’w derbyn.

Mae’r Cadeirydd yn nodi ei bod hi’n bwysig i blant a phobl ifanc fod yn rhan o lunio’r cynllun newydd o’r cychwyn.

Mae’r Cadeirydd wedi paratoi dau ddatganiad, un i’r sector Gwaith Ieuenctid, y gallwch ei ddarllen yma, ac un i blant a phobl ifanc, y gallwch ei ddarllen yma.