A A English | Cymraeg

Bydd 300,000 yn fwy o blant yn byw mewn tlodi o ganlyniad i gyfyngu Credyd Cynhwysol i ddau blentyn, 06/04/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae ymchwil ar ran y Grŵp Gweithredu ynghylch Tlodi Plant (CPAG) yn dangos y bydd 300,000 yn fwy o blant yn byw mewn tlodi yn y Deyrnas Unedig oherwydd y cyfyngiad i ddau blentyn, erbyn i Gredyd Cynhwysol gael ei gyflwyno’n llawn.

Yn ôl CPAG, mae’r polisi’n mynd yn groes i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), oherwydd nad yw bellach yn eu hystyried fel unigolion sydd â hawl i bethau.

Yn ôl CPAG, mae 43% o’r plant mewn teuluoedd sydd â thri neu fwy o blant eisoes yn byw mewn tlodi, o gymharu â 30% o blant yn gyffredinol. Mae CPAG yn honni y bydd y polisi’n gwneud y plant hyn yn dlotach.

Bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno’n llawn yn 2023-2024, ac mae Prif Weithredwr CPAG, Alison Garnham, yn galw am ddileu’r polisi o gyfyngu i ddau blentyn.

Gallwch ddarllen mwy, gan gynnwys datganiad Garnham, ar wefan CPAG.