A A English | Cymraeg

Busnes y Cynulliad dros yr wythnos nesaf sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc 15/06/09 [C]

Pwyllgorau, cwestiynau a dadleuon sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc:

Dydd Mawrth 16 Mehefin

Pwyllgorau

 • Y Pwyllgor Cyfle Cyfartal
 • Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol

Cyfarfod Llawn

Cwestiynau i’r Prif Weinidog

 • Cyllido addysg bellach
 • Cyngor a chefnogaeth allgyrsiol proffesiynol i blant a phobl ifanc.

 

Dydd Mercher 17 Mehefin

Pwyllgorau

 • Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1 yn ystyried Mesur Arfaethedig Bwyta’n Iach mewn Ysgolion

Cyfarfod Llawn

Gweinidog dros Faterion Gwledig

 • Amddiffyn Cymunedau Gwledig

Datganiadau a dadleuon

 • Dadl y Ceidwadwyr Cymreig – Alun Cairns AM – Yn nodi’r heriau penodol y mae ardaloedd gwledig yn eu hwynebu yn ystod y dirwasgiad.
 • Dadl y Ceidwadwyr Cymreig GIG yng Nghymru
 • Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: Unedau newyddenedigol yng Nghymru
 • Dadl fer: Addysg ôl-16

 

Dydd Iau 18 Mehefin

Pwyllgorau

 • Y Pwyllgor Menter a Dysgu

Mae mwy o fanylion ar gael ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.