A A English | Cymraeg

Arolwg trydydd sector, 21/12/16 [C]

Mae Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC) wedi comisiynu arolwg i gasglu barn y sector ar y blaenoriaethau strategol, trawsbynciol ar gyfer gwaith dylanwadu yn ystod y pumed Llywodraeth Cymru. Bydd yr adborth yn helpu Gweithgor y Cyngor Partneriaeth i ddewis y ddau fater mwyaf poblogaidd i ganolbwyntio arnynt yn 2017/18.

Mae’r Cyngor Partneriaeth yn galluogi’r trydydd sector i gwrdd â Gweinidogion Cymru ddwywaith y flwyddyn i gyfathrebu ar faterion allweddol.

Plant yng Nghymru yw’r sefydliad cynrychiadol ar gyfer plant a theuluoedd sefydliadau trydydd sector ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech gyfrannu drwy gymryd rhan yn yr arolwg isod:

Arolwg ar Flaenoriaethau’r Cyngor Partneriaeth ar gyfer 2017/18.