A A English | Cymraeg

Arolwg Sefyllfa Gofalu, 14/02/13 [C]

Mae Gofalwyr Cymru yn cynnal arolwg pwysig sy’n bwriadu edrych ar amrediad eang o faterion sy’n effeithio ar ofalwyr, gan edrych ar eu profiadau. Bydd hyn yn helpu’r elusen i ddeall yn well effaith gofalu am berthnasau sâl, bregus neu anabl ar gyllid ac iechyd gofalwyr a’u gallu i fyw eu bywydau eu hun.

Bydd yr arolwg yn cyfrannu at y sylfaen dystiolaeth sy’n cael ei chyd-gasglu ar gyfer yr Ymchwiliad i Ofalu a Chyllid Teuluol a gafodd ei lansio yr wythnos diwethaf gan helpu Gofalwyr y DU i nodi’r ystyriaethau penodol a’r meysydd pryder sydd gan ofalwyr.

Mae’r arolwg yn edrych hefyd ar brofiadau gofalwyr o dechnoleg, maethiad, triniaeth ysbyty yn ogystal ag edrych ar sut mae teuluoedd yn dod o hyd i wasanaethau ac yn eu defnyddio a beth sy’n gwneud y gwahaniaeth wrth eu cefnogi i ofalu neu aros yn y gwaith ar yr un pryd â gofalu.

Mae mwy na 1000 o ofalwyr eisoes wedi cwblhau’r arolwg ers iddo fynd yn fyw ar y penwythnos a’r gobaith felly yw y bydd y canlyniadau’n rhoi darlun clir iawn o effaith gofalu yn 2013. Mae’n hanfodol bwysig i ni yng Nghymru bod gennym ddarlun clir o’r sefyllfa yma er mwyn iddo gyfrannu  at y Grŵp Gweinidogol ar Ddiwygio Lles yn Llywodraeth Cymru a’i helpu i lywio gwaith ac ymgyrchu yn y dyfodol.

Gallwch weld yr arolwg ar-lein yn: https://www.surveymonkey.com/s/stateofcaring2013