A A English | Cymraeg

Arolwg Plant yng Nghymru am ddyfodol Gwasanaethau Cymdeithasol, 03/05/12 [C]

Yn dilyn ein cynhadledd ym mis Mawrth, Dylanwadu ar yr agenda: Cadwr ffoces ar blant a phobl ifanc trwy gydol y newidiadau mewn Gwasanaethau Cymdeithasol, mae Plant yng Nghymru yn datblygu ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Fil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru).

Bwriad y Bil hwn yw darparu’r ddeddfwriaeth angenrheidiol i wneud y newidiadau i Wasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru a gyflwynwyd yn Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu. Byddai’r gyfraith newydd yn rhoi hawl gyfreithiol i ddefnyddwyr gwasanaeth gael eu hanghenion wedi eu hasesu, a’r cyfle i reoli eu cyllidebau gofal eu hun. Mae hefyd yn bwriadu gwneud Gwasanaethau Cymdeithasol yn fwy effeithlon ac effeithiol drwy rannu cyllidebau a sgiliau.

Mae’r bil yn cynnwys darpariaethau i wella gwasanaethau pontio i bobl ifanc, a chreu un asiantaeth fabwysiadu sy’n cwmpasu Cymru gyfan. Yn ogystal, bydd y gyfraith newydd yn cyflwyno safonau cenedlaethol a mwy o rôl i’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus.

Wrth ddatblygu’r hymatebion, hoffai Plant yng Nghymru glywed barn ein haelodau am yr ymgynghoriad, ac rydym wedi sefydlu arolwg ar-lein sy’n adlewyrchu’r ymgynghoriad lle gallwch chi anfon eich barn chi atom ni. Gallwch fynd at yr arolwg ymgynghori ar-lein drwy’r dolenni canlynol:

Fersiwn Saesneg: http://www.surveymonkey.com/s/socialservicesbill
Fersiwn Gymraeg: http://www.surveymonkey.com/s/gwasanaethaucymdeithasol

Y dyddiad cau am ymateb i Lywodraeth Cymru yw 1 Mehefin 2012, felly byddem yn ddiolchgar i gael eich cyfraniadau erbyn 25 Mai.