A A English | Cymraeg

Arolwg newydd Contact a Family – Unigedd 2011, 21/07/11 [C/Ll/GI/A]

Mae Contact a Family yn dymuno gwybod beth yw’r sefyllfa emosiynol i chi a’ch teulu yn 2011 ac a ydy unigedd yn effeithio ar eich bywyd teuluol chi.

Mae teuluoedd weithiau yn adrodd eu bod yn teimlo’n arunig ac ar eu pen eu hun pan fyddant yn darganfod bod gan eu plentyn anabledd. Mae’n bosibl bod rhesymau neu sefyllfaoedd eraill pan fydd unigedd yn effeithio ar deuluoedd â phlant anabl. Gall unigedd effeithio ar bob maes bywyd.

Ond gyda thwf y rhyngrwyd, rhwydweithiau cymdeithasol a sefydlu nifer cynyddol o grwpiau a fforymau cefnogi rhieni, mae mwy a mwy o ffyrdd o gysylltu ag eraill a chreu cysylltiadau a chyfeillgarwch. Ond ydy hyn yn ddigon?

Dim ond pum munud sydd ei angen i gwblhau’r arolwg a bydd y canfyddiadau yn helpu Contact a Family i amlygu’r mater hwn drwy gyfrwng stori yn y cyfryngau.

http://www.surveymonkey.com/s/ContactaFamilyIsolation2011