A A English | Cymraeg

Arolwg Cyfri’r Costau 29/02/12 [C/Ll/GI/A]

Mae Contact a Family yn galw ar rieni ac aelodau eraill o deuluoedd sy’n gofalu am blentyn anabl i gymryd rhan mewn ymchwil bwysig am y sefyllfa ariannol i deuluoedd â phlant anabl yn 2012.

Mae Counting the Costs 2012 yn ailadrodd arolwg a gafodd ei gynnal yn 2008 a 2010. Bydd eich holl atebion yn rhoi ciplun o sefyllfa ariannol bresennol teuluoedd ac a yw wedi gwella neu waethygu yn ystod y pedair blynedd diwethaf.

Helpwch ni i greu’r darlun hwnnw drwy gwblhau’r arolwg. Ni ddylai gymryd mwy na chwarter awr. Y dyddiad cau yw 11 Mawrth.

https://www.surveymonkey.com/s/CountingtheCosts2012