A A English | Cymraeg

Arbenigwr y Cenhedloedd Unedig yn condemnio polisïau’r DU sy’n galluogi gwahaniaethu ac anghydraddoldeb hiliol, 14/06/19 [C]

Mae adroddiad newydd gan y Cenhedloedd Unedig wedi condemnio polisïau Llywodraeth y DU sy’n galluogi anghydraddoldeb hiliol.

Mae’r adroddiad, a gafodd ei gyhoeddi gan y Rapporteur Arbennig dros ffurfiau cyfoes o hiliaeth, gwahaniaethu, senoffobia ac anoddefgarwch perthnasol, yn nodi bod polisïau Llywodraeth y DU yn ffyrnigo gwahaniaethu, yn ffwrnais i deimladau senoffobig ac yn arwain at anghydraddoldeb hiliol pellach.

Cafodd y gwahaniaeth mewn iechyd, addysg, cyflogaeth, tai, gwyliadwriaeth, rhyngweithiad yr heddlu, erlyniadau a charcharu i gyd eu crybwyll yn yr adroddiad.

Tra bod deddfwriaeth mewn lle i frwydro yn erbyn gwahaniaethu, mae anghydraddoldeb o ran rhyw, hil, ethnigrwydd, crefydd a statws anabledd yn parhau i effeithio ar gyfleoedd dinasyddion ledled y DU.

Mae mesurau darbodus wedi cael effaith niweidiol iawn ar gymunedau hil ac ethnig lleiafrifol, tra bod polisïau atal eithafiaeth a mewnfudo yn ffwrnais i senoffobia a hiliaeth, ac wedi troi sefydliadau cyhoeddus yn “fannau gwirio wrth y ffin”, a allai fod yn troseddu yn erbyn hawliau dynol.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch yr adroddiad yma.