A A English | Cymraeg

Aelodau Senedd Ieuenctid y DU yn cael cydnabyddiaeth am areithiau grymus, 18/01/2019 [DU]

Mae aelodau Senedd Ieuenctid y DU wedi cael eu cydnabod am gyfraniadau ardderchog i drafodaethau’r Tŷ Cyffredin a gynhaliwyd ar 09 Tachwedd 2018.

Mae Senedd Ieuenctid y DU yn mynd i’r Tŷ Cyffredin unwaith y flwyddyn i ddadlau’r materion a ddewiswyd yn ystod yr ymgyrch Gwneud Eich Marc. Mae pobl ifanc o bedair cenedl y DU yn trafod y materion a ddewiswyd yn yr un modd ag y mae Aelodau Seneddol sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd; trwy areithiau yn y blwch pleidleisio, ac o’r meinciau cefn gan aelodau.

Yn 2014, sefydlwyd Gwobr Paul Boskett am areithiau rhagorol er cof am Paul Boskett MBE, i gydnabod cyfraniadau rhagorol at ddadleuon.

Bu i Aelod Senedd Ieuenctid y DU dros Derbyshire, Alex McDermott, ennill y wobr am ei araith agoriadol yn y blwch pleidleisio ar bleidleisio yn 16 oed. Cafodd Cormac Savage, Aelod Senedd Ieuenctid dros Dde Down yng Ngogledd Iwerddon ei gydnabod am ei gyfraniad mainc cefn ar oresgyn digartrefedd.

Bu i Samuel Taylor, Aelod Senedd Ieuenctid dros Flanaeu Gwent a chadeirydd Bwrdd Prosiect Pobl Ifanc Cymru Ifanc, ennill y wobr am ei araith ar ostwng yr oedran pleidleisio i 16.

Nododd Samuel yr oedran pleidleisio is yn yr Alban a chynlluniau i’w ostwng yng nghenhedloedd datganoledig eraill, gan gynnwys Cymru, a galwodd ar ei gydweithwyr yn y Tŷ i uno i gefnogi’r ymgyrch ar draws y DU.

Gallwch ddarllen mwy am y wobr ar wefan Senedd Ieuenctid y DU, yn ogystal â gwylio’r cyfraniadau buddugol yn llawn.