A A English | Cymraeg

Adolygu rôl a swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru, 14/02/14 [C]

Mae Jeff Cuthbert, Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, wedi gwneud datganiad sy’n cyhoeddi adolygiad o rôl Comisiynydd Plant Cymru.

Sefydlwyd swyddfa Comisiynydd Plant Cymru yn 2001. Mae’r adolygiad annibynnol yn dilyn galwad gyhoeddus y Comisiynydd am adolygiad o’r blaen.

Nod yr adolygiad yw gwneud yn siŵr bod y rôl mor glir ac effeithiol â phosibl er budd plant a phobl ifanc.

Gallwch ddysgu rhagor a darllen y datganiad llawn oddi wrth y Gweinidog ar wefan Llywodraeth Cymru.