A A English | Cymraeg

Adnoddau Wythnos Wrth-fwlio #Sayno, 27/10/15 [C]

Ydych chi’n chwilio am rywbeth i gic-gychwyn eich gwaith gwrth-fwlio? Ydy hi’n anodd dod o hyd i syniadau mewn pryd am wythnos wrth-fwlio 2015? Wedi trefnu popeth ond eisiau bod yn rhan o rywbeth MAWR?

Mae’r Grŵp Atal Ymddygiad Bwlio a Rhwydwaith Gwrth-fwlio Cymru Ifanc wedi dylunio ymgyrch fyr fachog sy’n gadael i bawb wybod am wythnos wrth-fwlio!  Mae gennym ni 2 ymgyrch y gallwch chi gofrestru amdanyn nhw a fydd nid yn unig yn hyrwyddo wythnos wrth-fwlio ond hefyd yn amlygu llais plant a phobl ifanc ar un o’r materion allweddol sy’n effeithio arnyn nhw!

Ymgyrch Rhif 1

Thunderclap.it – ymgyrch cyfryngau cymdeithasol lle bydd effaith ‘fflach-dorf’ yn cael ei chreu am 11 y bore ar 16 Tachwedd 2015 i gic-gychwyn yr wythnos! Y cyfan mae angen i chi ei wneud yw cofrestru am yr ymgyrch #sayno #bullyingmustgo cyn 15 Tachwedd i fod yn rhan o’r Thunderclap – peidiwch â’i gadael hi’n rhy hwyr gan fod angen aelodau arnom ni cyn gynted â phosibl!  Bydd neges sy’n dangos eich cefnogaeth yn mynd allan i’ch holl ffrindiau Facebook neu ddilynwyr Twitter ar fore Llun wythnos wrth-fwlio – bydd rhieni, cydweithwyr, partneriaid a phrosiectau cymunedol i gyd yn derbyn y neges #sayno #bullyingmustgo –  Helpwch i ledu’r neges yn uchel ac yn glir!!

Ymgyrch Rhif 2

I adeiladu ar neges ymgyrch Thunderclap rydym ni wedi dylunio cyflwyniad y gallwch chi ei rannu â’ch plant a phobl ifanc yn ystod y gwasanaeth boreol neu sesiwn yn ystod wythnos wrth-fwlio.  Rydym ni wedi gadael y cyflwyniad yn agored i chi ei deilwra i’ch anghenion chi ond fe welwch chi boster i’w arddangos o gwmpas eich lleoliad cyn wythnos wrth-fwlio yn ogystal â chysylltiadau â dolenni fideo sy’n cael eu hawgrymu y byddwch chi efallai’n dymuno eu defnyddio.  Gorau po fwyaf o oedolion, plant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan – mae ond angen cymryd llun o’ch hun gyda’ch neges #sayno a’i bostio i Facebook, Twitter neu Instagram yn ystod yr wythnos!

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffeil zip lle welwch chi gyfarwyddiadau am ymgyrch Thunderclap a llythyr cyflwyno, nodyn briffio am bwy ydym ni, y poster, y cyflwyniad a chysylltiadau fideo i’ch rhoi ar ben y ffordd gydag ymgyrch lluniau #sayno #bullyingmustgo.  Os na allwch chi agor y ffeil zip yn uniongyrchol yna arbedwch ef i’ch pen-ddesg a chliciwch ochr dde’r llygoden – agor gydag Explorer Windows – os oes gennych chi unrhyw broblemau mae pob croeso i chi gysylltu â ni yma yn Cymru Ifanc.

Gan ddymuno pob llwyddiant i chi gyda’ch ymgyrchoedd gwrth-fwlio!

Pecyn adnoddau: ABW #SAYNO