A A English | Cymraeg

£280 miliwn i foderneiddio Ysgolion Gogledd Cymru, 04/07/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £280 miliwn mewn ysgolion yng Ngogledd Cymru, meddai Prif Weinidog Cymru, yr wythnos ddiwethaf, wrth agor dwy o’r ysgolion sydd newydd eu cwblhau yn Rhuthun.

Mae’r buddsoddiad yn rhan o raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif, sy’n moderneiddio ysgolion yng Nghymru.

Nod y cam nesaf, sy’n cynnwys £2.3 biliwn pellach i Gymru gyfan, fydd troi ysgolion a cholegau yn ganolfannau ar gyfer dysgu a gweithgareddau lleol.

Gallwch ddarllen yr hysbysiad i’r wasg, gan gynnwys datganiadau’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Addysg, ar wefan Llywodraeth Cymru.