A A English | Cymraeg

Archif newyddion > 2020 > Ionawr

31.01.20

Ffarwel hoffus i’n Prif Weithredwr

Mae Catriona Williams, OBE a Phrif Weithredwr cyntaf Plant yng Nghymru yn ymddeol heddiw....


22.01.20

Tlodi Mislif

Mynd i’r afael â Thlodi Mislif mewn Ysgolion a Cholegau ledled Cymru....


22.01.20

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft ar gyfer 2020/21.....


22.01.20

Dadl Cam 3 ar y Mesur Plant

Pasio Cam 3 o’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)....


22.01.20

Mynediad i Brifysgol

Cynnydd yn nifer y bobl o Gymru sy’n mynd i’r brifysgol ar ôl diwygio cyllid myfyrwyr....


21.01.20

Adroddiad Cyflwr Hawliau Merched 2020

Plan International UK yn cyhoeddi eu hadroddiad ar-lein....


20.01.20

Datganiad Ysgrifenedig – Plant digwmni sy’n ceisio lloches yng Nghymru

Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt AC a’r Dirprwy Weinidog....