A A English | Cymraeg

Archif newyddion > 2014 > Ebrill

30.04.14

Arolwg Aelodaeth Plant yng Nghymru 2014, 30/04/14 [C]

Byddai Plant yng Nghymru yn ddiolchgar iawn i glywed EICH barn am ein Cynllun Aelodaeth.


29.04.14

Ymgyrch Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref, 29/04/14 [C]

Lansiodd Llywodraeth Cymru ymgyrch newydd i annog rhieni i gymryd mwy o ran yn addysg eu plant.


04.04.14

Prosiect ar Addasiadau Cartref ar gyfer Plant ag Anableddau, 04/04/14 [C]

Mae’r Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Caerdydd yn ymchwilio i brofiadau teuluoedd sydd â phlentyn anabl wrth iddynt edrych i mewn neu fynd drwy’r broses ac addasu eu cartref i weddu i anghenion eu plentyn.


01.04.14

Adnoddau newydd i amlygu defnydd diogel y rhyngrwyd, 01/04/14 [C]

Yn ddiweddar mae Cangen Dysgu Digidol Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Plant yng Nghymru i gynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori a sesiynau hyfforddiant gydag aelodau Lleisiau o Ofal.