A A English | Cymraeg

Archif newyddion > 2014 > Mawrth

27.03.14

Datganiad Ysgrifenedig – Fframwaith Datblygu ac Asesu’r Blynyddoedd Cynnar, 27/03/14 [C]

Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi gwneud datganiad sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau ar gyfer Fframwaith Datblygu ac Asesu’r Blynyddoedd Cynnar newydd.


19.03.14

Cyllideb y DU 2014, 19/03/14 [C/Ll/GI/A]

Mae’r Canghellor George Osborne wedi cyflwyno ei Ddatganiad cyllideb i’r Senedd, gan nodi polisïau economaidd Llywodraeth y DU am y flwyddyn sy’n dod.


18.03.14

Pasio Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) , 18/03/14 [C]

Cwblhaodd Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ei daith drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddydd Mawrth 18 Mawrth 2014.


17.03.14

Rhaglen Bookstart yn dychwelyd am 2014, 17/03/14 [C]

Mae Rhaglen Bookstart Super Box yn cynnig y cyfle i weithwyr blynyddoedd cyntaf fynychu cynhadledd yn eu hardal a derbyn llyfrau am ddim.


15.03.14

Academi Cymru – Datblygu arweinyddiaeth a rheolaeth, 15/03/14 [C]

Mae Academi Cymru, mewn partneriaeth â Llif Waith Sgiliau Trydydd Sector, wedi dylunio cyfres o weithdai hanner diwrnod a rhaglen 3-diwrnod rheoli newid yn llwyddiannus ar gyfer arweinwyr y trydydd sector yn unig.


14.03.14

Taith Bontio Contact a Family 2014, 14/03/14 [C]

Ym mis Ebrill, mae Contact a Family Cymru yn teithio o amgylch Cymru yn cynnig gweithdai a chynghorfeydd AM DDIM i bobl ifanc a rhieni a hoffai gael cymorth yn ystod cyfnodau pontio.04.03.14

Ehangu Dechrau’n Deg, 04/03/14 [C]

Mae Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, wedi gwneud datganiad mewn sesiwn lawn y Cynulliad sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am Raglen Dechrau’n Deg.


04.03.14

‘Mae eich geiriau’n cyfri’ – ymgyrch rifedd newydd i gefnogi dysgu Mathemateg, 04/03/14 [C]

Nod ymgyrch newydd gan Lywodraeth Cymru yw gwella rhifedd ymhlith plant 5-14 oed drwy annog eu rhieni i fod yn fwy positif am eu sgiliau eu hunai a defnydd mathemateg.


03.03.14

Elusennau’n annog Llywodraeth Cymru i groesawu ffoaduriaid o Syria, 03/03/14 [C]

Mae Plant yng Nghymru wedi ymuno â Chyngor Ffoaduriaid Cymru ac elusennau eraill i lofnodi llythyr at Brif Weinidog Cymru, gan annog Llywodraeth Cymru i helpu i ailsefydlu rhai o’r ffoaduriaid Syriaidd yng Nghymru sydd fwyaf agored i niwed.