A A English | Cymraeg

Newyddion diweddaraf

20.07.17

Ymgynghoriad newydd yn cynnig ymestyn y bleidlais i bobl ifanc 16 a 17 oed mewn etholiadau llywodraeth leol, 17/07/17 [W]

Mae Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, wedi rhyddhau ymgynghoriad sydd yn cynnig diwygiadau etholiadol ar gyfer...

12.07.17

Datganiad: Plen-blwydd swyddogol cyntaf sylwadau casgliadol Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn [C]

I ddathlu pen-blwydd swyddogol cyntaf Sylwadau Casgliadol Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawli...

10.07.17

Wythnos gallu ariannol Cymru Tachwedd 2017, 10/07/17 [C]

Bydd wythnos gallu ariannol Cymru yn cymryd lle o 13 i 17 Tachwedd 2017. Sefydliadau fel Canolfan Cy...