A A English | Cymraeg

Newyddion diweddaraf

06.11.18

Rapporteur Arbennig ar Dlodi Eithafol i fynychu sesiwn briffio cymdeithas sifil am dlodi yng Nghymru, 06/11/2018

Bydd yr Athro Philip Alston, Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Dlodi Eithafol a Hawliau Dynol, yn mynychu sesiwn briffio cymdeitha...

05.11.18

Pobl ifanc yn holi arbenigwyr am Brexit mewn digwyddiad amser cwestiynau Cymru Ifanc a gadeiriwyd gan y BBC, 05/11/2018 [C]

Ar 24 Hydref, holodd pobl ifanc o bobl rhan o Gymru banel o arbenigwyr am Brexit, mewn digwyddiad Cy...

01.11.18

Canlyniadau Trawiadol Gwneud Eich Marc Cymru: 54,079 o bobl ifanc yn ymateb

Mae mwy nag 1.1 miliwn o bobl ifanc ledled y Deyrnas Unedig yn penderfynu beth mae Aelodau’r Sened...