A A English | Cymraeg

Uwch Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru)

Gwneud eich rhan i frwydro dros bob plentyndod a dylanwadu er mwyn gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc yng Nghymru

Yn yr NSPCC, rydym yn arwain y frwydr yn erbyn cam-drin plant yn y DU ac Ynysoedd y Sianel. Rydym wedi ymrwymo i atal cam-drin ac esgeuluso plant a’u helpu i wella. Mae dylanwadu ar ddeddfwriaeth a pholisïau sy’n effeithio ar blant yn allweddol i’n helpu i gyflawni ein cenhadaeth i roi diwedd ar greulondeb i blant.

Rydym yn recriwtio ar gyfer swydd Uwch Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus i fod yn rhan o Dîm Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru. Mae’r tîm yn datblygu polisïau cyhoeddus yr NSPCC yng Nghymru yn ogystal ag ymgyrchu dros newid mewn polisi a deddfwriaeth.

Bydd yr Uwch Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus yn dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth y llywodraeth drwy ddatblygu a hyrwyddo safbwyntiau polisi’r NSPCC y cytunwyd arnynt a darparu gweithgareddau materion cyhoeddus sydd wedi’u hanelu at Lywodraeth Cymru (a Llywodraeth y DU lle bo’n berthnasol) a chynulleidfaoedd gwleidyddol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o ddatblygu polisi a gwaith lobïo a dylanwadu llwyddiannus, gan gynnwys dylanwadu ar randdeiliaid gwleidyddol a gwybodaeth dda am waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol.

I drafod y swydd yn anffurfiol, ffoniwch Vivienne Laing, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru) ar 02920 108050

Dyddiad y cyfweliad:  Dydd Mercher 16 Hydref

Rhanbarth

Canolfan Genedlaethol Cymru - Caerdydd

Closing date

06.10.2019

Description

NSPCC

Salary

£29,500 y flwyddyn, pro-rata

Hours

35 awr yr wythnos

Sut i wneud cais

Ewch i https://join-us.nspcc.org.uk/jobs/vacancy/senior-policy–public-affairs-officer-wales-cardiff/3900/description/