A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Accredited Event

21 Jan 2020

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

Adborth “Roedd rhan Lego yn wych!” “DSL ydw i a…

Venue:
Y Rhyl

Organiser:
Plant yng Nghymru

22 Jan 2020

‘Rhyw, Celwyddau a’r Rhyngrwyd’: Cesio deall y gwahaniaeth rhwng cam-drin ar-lein ac archwilio Rhywiol

Adborth “Cwrs gwych, hwylusydd gwybodus iawn” “Bydd hyfforddiant yn fy…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

23 Jan 2020

Troseddau Cyllyll

Cwrs hanner diwrnod Clywn ar y newyddion yn feunyddiol am…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

28 Jan 2020

Anhwylderau Bwyta

Cwrs Undydd Bydd y cwrs undydd hwn yn archwilio gwahanol…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

29 Jan 2020

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

5 Feb 2020

Datblygiad Arddegwyr a sut mae Ymgysylltu â nhw a’u Hymennydd

Adborth “Pawb yn ddefnyddiol fodd bynnag, gwelais fod yr esboniad…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

12 Feb 2020

Deall awtistiaeth a sut y gall effeithio ar y plentyn a’i ofalwyr

Adborth “Roedd y cwrs yn un o’r rhai gorau i…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

13 Feb 2020

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Adborth “Roedd hyn yn wych, rhannu syniadau ynghylch sut i…

Venue:
Llandrindod

Organiser:
Plant yng Nghymru

13 Feb 2020

Recriwtio mwy Diogel

Cwrs undydd Mae’n rhaid bod gan bawb sy’n ymwneud â…

Venue:
Conwy

Organiser:
Plant yng Nghymru

26 Feb 2020

ACE: Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…

Venue:
Llandrindod

Organiser:
Plant yng Nghymru