A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Accredited Event

29 Jan 2020

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

5 Feb 2020

Datblygiad Arddegwyr a sut mae Ymgysylltu â nhw a’u Hymennydd

Adborth “Pawb yn ddefnyddiol fodd bynnag, gwelais fod yr esboniad…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

12 Feb 2020

Deall awtistiaeth a sut y gall effeithio ar y plentyn a’i ofalwyr

Adborth “Roedd y cwrs yn un o’r rhai gorau i…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

13 Feb 2020

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Adborth “Roedd hyn yn wych, rhannu syniadau ynghylch sut i…

Venue:
Llandrindod

Organiser:
Plant yng Nghymru

13 Feb 2020

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Adborth “Cyflwynydd rhagorol – hawdd ymgysylltu ag ef, wedi bod…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

25 Feb 2020

Recriwtio mwy Diogel

Cwrs undydd Mae’n rhaid bod gan bawb sy’n ymwneud â…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

26 Feb 2020

ACE: Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…

Venue:
Llandrindod

Organiser:
Plant yng Nghymru

4 Mar 2020

Defnyddio Seicoleg Gadarnhaol i wella’r canlyniadau i blant a phobl ifanc

Adborth “Mae gwybodaeth Mike yn wych. Hyfforddiant rhagorol – rwyf…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

6 Mar 2020

Diogelu Plant rhag Camdriniaeth Cysylltiedig â Diwylliant neu Grefydd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol, Ymarferwyr a Sefydliadau Cymunedol

Adborth “Hyfforddwr arbennig ac yn wybodus iawn” “Dealltwriaeth gryfach o’r…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

18 Mar 2020

Cyfweld Cymhellol

Adborth “Dau ddiwrnod Fab. Roedd Mel yn hyfforddwr anhygoel yn ein…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru